2018 Bahar Dönemi Tavsiye Edilen Ders Kitapları

2018 Bahar Dönemi Tavsiye Edilen Ders Kitapları

I. Sınıf

Aile Hukuku: Mustafa Dural, Alper Gümüş, Türk Özel Hukuku C.III

Matematik (Öneri Kitap): Ahmet Öztürk, Matematiksel Analize Giriş

Anayasa Hukuku: Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri

II. Sınıf

İdari Yargılama Hukuku: Metin Günday

Borçlar Hukuku Genel Hükümler: Kemal Oğuzman

Hukuk Metadolojisi: Yasemin Işıktaç, Sevtap Metin

Uluslararası Örgütler: Melda Sur’un kitabından devam edilecek.

III. Sınıf

Eşya Hukuku: 

  • Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop
  • Lale Sirmen
  • Mehmet Ünal
  • K.T. Gürsoy, F. Eren, E. Cansel (1984)

– Tek kitabın yeterli olmayacağı hepsinden takip edilmesi gerektiği söylendi.
– Medeni Kanun ve İmar Kanunu da gerekmektedir.

Şirketler Hukuku (Tekin Hoca):

  • Ortaklıklar Hukuku, Mehmet Bahtiyar
  • Ortaklıklar Hukuku, Oruç Hami Şener

– Birinin temin edilmesi yeterli

Ekonominin Temelleri: Slayttan İşlenecek

İnsan Hakları: Slayttan İşlenecek

Ceza Hukuku Özel Hükümler: Ersan Şen’in makalelerinin okunması gerektiğini söyledi. (Beykent UHK Tavsiyesi: Veli Özer Özbek)

Vergi Hukuku (Binnur Hoca): Piyasada bulunan herhangi bir kitap. (Beykent UHK Tavsiyesi Nurettin Bilici)

 

 

IV. Sınıf

Milletlerarası Özel Hukuk: Cemal Şanlı

İcra ve İflas Hukuku: Baki Kuru

İş Sağlığı ve Güvenliği: Slaytlardan işlenecek

Deniz Ticareti Hukuku (Deniz Hoca): Rayegan Kender

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir