Beykent UHK ve Hukuk Fakültesi Dekanlığı iş birliği ile gerçekleştirilen “Hukuk +1” İleri Düzey Uygulama ve İhtisas Programına ilişkin gerekli materyalleri aşağıda yer alan bağlantılara tıklayarak temin edebilirsiniz.

1. Hafta

Önerilen Kaynaklar

  • https://hudoc.echr.coe.int
  • http://ec.europa.eu/
  • https://ico.org.uk/
  • http://www.kvkk.gov.tr/
  • https://edps.europa.eu/
  • https://techcrunch.com/
  • https://webrazzi.com/
  • https://www.techinside.com/
  • https://www.technologyreview.com/

2. Hafta

Derste verilen slaytı uhk@beykentuhk.org adresine mail göndererek talep edebilirsiniz.